december 7, 2021 - 12:53 e m

Sveriges Paralympiska Kommitté om Paralympics i Kina

– Mänskliga rättigheter var anledningen till att den paralympiska rörelsen föddes efter andra världskriget i slutet på 40-talet. Det ligger i vårt DNA att värna och slåss för allas lika värde. Kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och av yttrandefrihet är helt oacceptabelt oavsett var i världen det sker, säger Sveriges Paralympiska Kommittés ordförande Åsa Llinares Norlin. 

Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) kommer inför spelen i Peking 2022 genomföra utbildningstillfällen med fokus på Kina som land och situationen gällande mänskliga rättigheter samt om Internationella Paralympiska Kommittés regelverk. 

– Vi ser stora svårigheter i att länder som inte respekterar mänskliga rättigheter får möjligheten att stå värd för Paralympics och andra evenemang av samma dignitet. Därför jobbar vi aktivt med att framtidens spel ska arrangeras i länder som värnar om de mänskliga rättigheterna i samma utsträckning som den paralympiska rörelsen gör.

Ordförande Åsa Llinares Norlin säger också att bojkott inte är aktuellt i dagsläget, så länge FN inte beslutar något annat. 

– Vi kommer följa FN:s beslut vilket innebär att vi i nuläget kommer skicka en svensk trupp. Tillsammans är vi en global rörelse där deltagande i Paralympics är av största vikt, avslutar Åsa Llinares Norlin. 

Nyhetsarkiv