Parakanot

Parakanot debuterade på det Paralympiska programmet i samband med spelen i Rio de Janeiro 2016.

Det två viktigaste kanoterna är kajak och va’a (outrigger). I kajakerna, som är vanligast inom parasporten, använder man en dubbelsidig paddel, medan man i va’a-kanoterna använder en enbladspaddel.

I kanot är loppen 200 meter långa vilket gör idrotten till en snabb och intensiv sådan.

Klasser

Idrottarna delas in i olika klasser utifrån deras funktionsnedsättningar. KL1, KL2 och KL3 för kanot och VL1, VL2 och VL3 för va’a. Klass L1 omfattar personer som endast använder armarna när de paddlar. I klass L2 kan personen använda både kropp och armar och i klass 3 även benen i viss mån. Läs mer om klasserna på lexi.global.

Ung idrott

Parakanot är en ung idrott som har utvecklats tack vare stora insatser från sportens styrande organ, Internationella kanotförbundet (ICF) och Internationella Va-förbundet (IVF), som båda har arbetat aktivt för att inkludera parakanot i sina tävlingar. 2010 höll ICF sitt första världsmästerskap i parakanot.

Är du intresserad av att börja med parakanot? Läs mer om idrotten hos Svenska kanotförbundet.

Paralympiska
sommarprogrammet