mars 23, 2020 - 1:11 e m

OS och Paralympics utreds under fyra veckor

Det finns många frågor gällande om OS och Paralympics 2020 kommer att skjutas upp eller inte. Efter ett telefonmöte under söndagen kom beslutet om att IOK ska utreda i vilken form spelen kommer att arrangeras. Att ställa in helt är inte ett alternativ.

Anledningen av beslutet är den globala coronapandemin som ställt in nästan all idrott. Många aktiva som tränar mot OS och Paralympics har fått sina förberedelser störda och inte kunnat träna på flera veckor och ingen kan säga hur länge som det här tillståndet kommer att råda.

IOK är dock tydliga med att spelen kommer att genomföras i någon form.

>> Läs mer: Information kring coronaviruset

Internationella Paralympiska Kommitténs president, Andrew Parsons, stöttar IOK:s beslut till 100 procent.

– Hela den paralympiska rörelsen stöttar IOK:s beslut, inklusive uppskjutande. De kommande fyra veckorna kommer att ge oss tid att se om den globala hälsosituationen förbättras. Samtidigt kan vi se över olika scenarior där spelen kan flyttas till andra datumer, säger IPC:s president Andrew Parsons i ett pressmeddelande.

– Mänskliga liv är mycket viktigare än någonting annat. Och för tillfället är det viktigt att alla, inklusive idrottarna, stannar hemma för att förhindra spridning av denna hemska sjukdom som påverkar det globala samhället.

Se Parsons utlåtande här:

Nyhetsarkiv