oktober 12, 2018 - 7:54 e m

Kommentarer till Alliansens uttalande i Stockholm om Vinterspelen

Det nya politiska styret i Stockholm, Alliansen tillsammans med Miljöpartiet, har dörren öppen för att vara värdstad för ett OS och Paralympics. Samtidigt har de signalerat att det inte finns ett tillräckligt underlag för att nu kunna säga ja till Vinterspelen 2026.
– Det är inte så att vårt arrangemang kan ställas mot satsningar på skola, omsorg och välfärd. Vinterspelen i Stockholm kommer istället att tillföra värden till stockholmarna eftersom finansieringen kommer från IOK och från själva arrangemanget. Ur ett parasportperspektiv är det dessutom snarare så att arrangemanget skulle ge positiva effekter för en av samhällets mest utsatta målgrupper, säger Johan Strid, generalsekreterare för Sveriges Paralympiska Kommitté. 
Det var i förra veckan som Internationella Olympiska kommittén, IOK, meddelade att Sverige och Stockholm utsågs till en av tre värdstäder i processen inför Vinterspelen 2026. 
I och med Stockholms besked i dag behöver – den samlade idrottsrörelsen – Sveriges Olympiska kommitté, Sveriges Paralympiska kommitté och Riksidrottsförbundet – samråda och även invänta besked från en tillträdande regering.
– Vi är visserligen nöjda med att Stockholm stad tydligt sagt att de inte är emot att vara värdstad för ett Vinterspel. Samtidigt beklagar vi Stockholm stads signal idag om att inte har tillräckliga underlag för att nu kunna säga ja till 2026. Stockholms stads åtaganden i OS- och Paralympics inbegriper inte några ekonomiska garantier eller andra direkta ekonomiska åtaganden. Budgeten för genomförandet är helt privatfinansierad och  där finns dessutom en buffert på en miljard kronor.

 

Nyhetsarkiv