mars 20, 2020 - 2:51 e m

Information kring coronaviruset

Här samlar Sveriges Paralympiska Kommitté information, råd och beslut gällande coronaviruset.

Hela den globala idrottsrörelsen berörs av situationen och för att läsa om de senaste besluten och utvecklingen av coronavirusets påverkan hänvisar vi till Internationella Paralympiska Kommitténs samlande sida med information om Coronaviruset.


14 december – Nya nationella allmänna råd

Den 14 december börjar nya nationella allmänna råd att gälla. Läs vad de nya råden innebär för idrotten.


Minska smittorisken – råd till utövare

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Du behöver inte tacka för en ev match genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för god match”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i idrottshallarna.

Riskgrupper
Till riskgrupper räknas bl.a. personer med hjärtkärl-sjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes och högt blodtryck. Bland våra atleter har vi enstaka individer med hjärtsjukdom. Personer med hög ryggmärgsskada har till följd av denna nedsatt andningsfunktion och kan därav räknas som en riskgrupp i detta hänseende. Dessa personer kan om de smittas få allvarligare symptom. Var därför extra försiktiga om du eller om du känner någon i en riskgrupp.


Inga specifika rekommendationer för paraidrottare
Enligt Folkhälsomyndigheten visar studier av covid-19 att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år därmed utgör den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Det finns idag inte kännedom om andra riskgrupper för covid-19.

Det är med anledning av detta som Parasport Sverige inte gått ut med några specifika rekommendationer för paraidrottare. Vi har inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att göra det. Att ha en funktionsnedsättning innebär inte per automatik att man är mer utsatt för att vare sig smittas av coronaviruset eller att få en allvarlig infektion. 

Man kan tänka sig att personer inom LSS-gruppen är mer utsatta eftersom de ofta är tätt inpå andra personer som hjälper dem i deras vardag. Här är det viktigt med host-, nys- och handhygien. Vissa personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd i att upprätthålla handhygien, inte peta sig i mun och näsa, att göra ren mobilen när man kommer hem etc.


Räknas du som elitidrottare?
Elitidrottare kan göra vissa avsteg från rådande coronarestriktioner. Vem räknas då som elitidrottare inom parasporten? Om din huvudsakliga syssla är idrott eller om så är fallet för majoriteten av dina internationella konkurrenter räknas du som elitidrottare. Läs mer om definitionen av elitidrottare här.


Råd till elitidrottare för att hantera effekten av corona-pandemin.
RF-SISU och SISU Idrottsböcker har tagit fram en webbplats med särskilda råd och tips till dig som är elitidrottare. Råden rör ämnet Idrottspsykologi – prestation och hälsa. Besök webbplats för att ta del av dem i sin helhet och för att fördjupa dig i ämnet. Här följer råden i en kort punktlista:

 • Ta dig tid att fundera på vad som verkligen är viktigt för dig
 • Anpassa och/eller förändra dina mål
 • Var kreativ och sök möjligheter för att träna på att tävla
 • Kom tillbaka till nuet
 • Acceptera dina känslor oavsett hur starka de är
 • Träna på avslappning
 • Förbli social men på nytt sätt
 • Begränsa konsumtionen av nyheter och fokusera på det relevanta
 • Hantera din oro

Länkar till ytterligare information:


Sveriges Paralympiska Kommitté följer utvecklingen dagligen gällande spridningen över världen, eventuell ny info om virusets egenskaper, smittvägar och symptom, samt givetvis hur det påverkar idrottsevenemang. Det finns i nuläget inga indikationer på att sommarens paralympiska spel ska ställas in, så vårt arbete inför spelen fortgår enligt plan.

Nyhetsarkiv