november 20, 2020 - 4:46 e m

Covid 19: Är du elitidrottare?

Den ökade smittspridningen har lett till ökade restriktioner, med vissa skillnader mellan regionerna. Det innebär att vi ska förhålla oss till dessa restriktioner och i varje situation agera på ett sätt som motverkar risken för smittspridning.

Dock finns det finns avsteg från dessa restriktioner då det gäller elitidrott, där idrotten är huvudsysslan för den aktiva eller där så är fallet för huvuddelen av konkurrenterna inom respektive idrott.


Elitgruppen vid Sveriges Paralympiska Kommittés gör följande tolkning:

De idrottare som tävlar i idrotter som har eller är på gång att kvala in till kommande Paralympics bedriver sin satsning där huvuddelen av konkurrenterna har idrottens som sin huvudsyssla och därmed faller in under det som beskrivits som elitidrott.

För att göra det enklare kan du som aktiv svara på följande fråga:

Ställs du mot motståndare som har idrotten som sin huvudsyssla när du tävlar internationellt?

Är svaret ja räknas du som elitidrottare. Du bör fortsätta träna för att upprätthålla formen och fortsätta att utvecklas på resan mot Paralympics.

Är svaret nej räknas du inte som elitidrottare. Du bör följa de allmänna rekommendationer som utfärdats för träning och uppmanas att inte göra avsteg från restriktionerna. Du kan förslagsvis träna utomhus, hemma eller på annan plats där du inte riskerar att vara i närheten av någon som du normalt inte är i närheten av.


Vid frågor kontakta:

Hans Säfström
Chef elitutveckling
08-699 62 61

Inês Lopes
Sportchef
08-699 62 69

Niclas Grön
Sportchef
08-699 62 65


Nyhetsarkiv