oktober 11, 2019 - 8:52 e m

Historiskt första paralympiskt möte: ”Sätter standarden för hur det ska gå till”

På fredagen skrevs historia när det första Paralympiska mötet hölls.
På mötet fastslogs inriktning och strategi för Sveriges paralympiska idrottssatsningar, samt det paralympiska utskottet.

Det paralympiska mötet är ett resultat av de nya stadgar som antogs på förbundsmötet i början av maj. I stadgarna står det att ett paralympiskt möte med samtliga Paralympiska SF/Idrotter ska hållas vartannat år.

Mötet har två huvudsakliga uppdrag:

• att slå fast inriktning och strategi för Sveriges paralympiska idrottssatsningar.
• att utse paralympiskt utskott.

Mötet hölls i Folksamhuset i Stockholm och total närvarade 18 röstberättigade på plats och via länk. På plats fanns också ett antal deltagare med yttranderätt.

Lena Lindqvist på Folksam inledde mötet med att hälsade deltagarna välkomna.

Åsa Llinares Norlin, ordförande för Parasport Sverige, fortsatte med att tacka Folksam – som varit partner till förbundet i 50 år – och förklarade mötet öppnat.

Per Palmström, till vardags vice ordförande i Sveriges Olympiska kommitté, valdes till mötesordförande.

– Eftersom det här är det första mötet sätter det standarden för hur det ska gå till framöver, konstaterade han.

Den tionde mötespunkten handlade om att fastställa inriktning och strategi för Sveriges Paralympiska idrottssatsningar mot år 2022. Strategin och inriktningen klubbades igenom utan invändningar.

Läs mer om inriktningen och strategin här.

Ett par punkter därefter var det dags att välja paralympiskt utskott. Utskottet består av ordförande, vice ordförande och sex ledamöter. Efter en jämn omröstning ser utskottet nu ut enligt följande:

Åsa Llinares Norlin, ordförande

Patrik Modin, vice ordförande

Anne Forsell, ledamot (vald på fyra år)

Lasse Ericsson, ledamot (vald på fyra år)

Helena Ager, ledamot (vald på två år)

Per Näsman, ledamot (vald på två år)

Maja Reichard, aktivas representant sommaridrotter

Peter Ojala, aktivas representant vinteridrotter

– Mitt mål är att synliggöra aktivas representant bättre bland de aktiva, sa Maja Reichard kort innan mötet avslutades.

Nästa paralympiska möte hålls i maj 2021, då i anslutning till förbundsmötet.

Nyhetsarkiv